Hoa lan tỏi hay còn được gọi với nhiều cái tên không giống nhau như cây lý tỏi, hoa lý tím, dây ánh hồng,vv… có màu tím thủy chung  đặc trưng, từng chùm hoa liên […]