Microsoft Toolkit là sự dựa trên của tất cả các bộ kích hoạt. các mô-đun kích hoạt KMS và EZ auto được tích phù đúng theo để phơi bày một thuật toán kích hoạt hoàn chỉnh. trong những lúc bộ công cụ […]