Trong tiếng Việt, có vô số những từ phát âm giống nhau đến 100% nhưng khi viết ra giấy lại hoàn toàn khác nhau. Nếu bạn viết sai chính tả, thì nghĩa nó sẽ cũng […]