Không một ai có thể cưỡng lại hình ảnh Hồ tây đầy thi vị trong bức tranh màu sắc tại Hà Nội cổ kính. Nơi đây đã tác thành cho rất nhiều câu chuyện nên […]